Explosieve groei windenergie in 2016

nederlandse-windenergieIn 2016 is er veel vraag geweest naar windenergie en dat is te zien aan de stijging van 70%. Certiq die duurzame energie certificeert maakte een jaarstatistiek op waaruit dat bleek. De uitbreiding van het aantal GvO’s steeg ook en lag in 2016 op 15.8 terawatt. Het aandeel windenergie werd uitbreid met 9 terawatt.

Meer groen certificaten uit Italië en Denemarken

Er kwamen vorig jaar aanzienlijk meer certificaten uit Denemarken en Italië daar waren de Garanties van Oorsprong goed voor 14.4 TWh. De certificaten van Certiq kunnen worden uitgegeven op de Europese energiemarkt wanneer er een tekort aan duurzame energie opwek in een bepaald land dreigt. Nederland loopt nog altijd achter op met het produceren van duurzame energie. Desondanks is de capaciteit in Nederlandse windenergie boven de grens van 4 GW uitgekomen in 2016.

Nieuwe Nederlandse windparken bijna klaar

Dit jaar zullen de Gemini windparken op de Noordzee klaar zijn en beide windparken zullen gezamenlijk 600 megawatt aan windenergie kunnen leveren. Met de SDE+ regeling wil de overheid bedrijven overhalen om te investeren in offshore windenergie. Het Energieakkoord pleit voor 16% aan duurzame energie in 2023. De overheid vindt windstroom een belangrijke peiler voor de opwek van duurzame energie. De windmolens op zee zullen in 2023 3.1% invullen in het aandeel duurzame energie. De overige procenten komen uit andere duurzame bronnen zoals zonne-energie, biomassa, en aardwarmte.

Energieakkoord pleit voor energie besparing op alle fronten

Ook is energie besparing een belangrijk punt in het Energieakkoord zo moeten in 2020 minstens 300.000 woningen op jaarbasis energiezuiniger worden gemaakt. Nieuwbouw woningen zullen vanaf die datum dan ook energieneutraal worden opgeleverd. Bestaande woningen kunnen energie neutraal verbouwd worden. Wist u dat u bij een aantal energieleveranciers al terecht kunt voor windenergie? Zoals bij Qurrent of Pure Energie waarbij u zelf mag kiezen uit een bepaald windpark of een bepaalde windmolen. Bekijk onze pagina met verschillende energie aanbiedingen en kies ook voor windenergie.

Wie levert mij de goedkoopste windenergie?

Door te kiezen voor energie dat is opgewekt met hernieuwbare bronnen weet u zeker dat u ook bijdraagt aan een schoner klimaat. Windenergie en zonne-energie zijn onuitputtelijk en zijn schone vormen van energie. Grijze energie zoals we dat vroeger veelvuldig gebruikten moet op den duur verdwijnen omdat het ons klimaat aantast. We kunnen jammer genoeg niet zelf zomaar een windmolen in de tuin installeren maar kiezen voor windstroom kan weer wel. Start eens een vergelijking op en vergelijk alle energieleveranciers die windenergie leveren. Klik dan ook op 100% Nederlands groen want dat vereenvoudigd uw zoektocht naar de goedkoopste windenergie.

5.5/10 - (2 stemmen)