Aardgas

Methaan, stikstof, zuurstof en kooldioxide maken aardgas. Aardgas bevind zich onder het aardoppervlak vandaar de naam aardgas. Het is een fossiele brandstof en wordt gebruikt om huizen te verwarmen. Ook wordt gas gebruikt om te koken en te douchen. Fossiele brandstoffen zoals steenkool en bruinkool worden gebruikt bij verbranding. Daar komen grote hoeveelheden CO2 bij vrij. CO2 is slecht voor het klimaat en de gezondheid. Daarom wil de overheid de afhankelijkheid van gas terugdringen. Uiteindelijk moeten we het later helemaal zonder gas kunnen doen.

Gasloos is nog geen optie

Het probleem is echter dat we nog lang niet voldoende duurzame energie produceren. Als dat wel het geval was geweest, dan konden we overstappen van aardgas naar duurzame energie. De woning verwarmen met duurzame verwarming bijvoorbeeld. Een zonneboiler en warmtepomp kunnen als vervanger dienen voor gas. Maar dit zijn dure oplossingen en daar heeft de overheid iets op bedacht: subsidie. Men kan subsidie ontvangen om een zonneboiler en warmtepomp aan te kunnen schaffen.

Minder aardgas uit de Nederlandse velden

Desondanks kost het een consument duizenden euro’s om over te stappen op duurzame verwarming. Het aandeel duurzame energie moet eerst omhoog om geheel gasloos te kunnen zijn. Dat wil zeggen dat er voldoende duurzame energie is voor alle inwoners van Nederland. En dat is nu nog niet aan de orde. De aardgaswinning zorgt tevens ook voor veel schade bij omwonenden. Daarom is de overheid gedwongen om de gaswinning terug te draaien. De Nederlandse grond bevat relatief veel aardgas. Jarenlang was Nederland dan ook echt een exportland van gas.

NAM vond eerste gasveld in Drenthe

De Nederlandse Aardolie Maatschappij vond in 1948 de eerste gasvoorraden. De laatste zeventig jaren verdiende Nederland dan ook goed met de export van gas. Pas tien jaar na de eerste gasvondst werd Nederland pas aangesloten op het gasnetwerk. Aardgas moet eerst bewerkt worden voordat het gebruikt kan worden. Dit heeft te maken met de calorische waarden van gas. Niet elk veld heeft dezelfde calorische waarde namelijk.

Aardgas bewerken tot stroom

Aardgas dat nog niet nodig is kan opgeslagen worden in oude gasvelden. Zo kan het gas in de winter gebruikt worden om de woningen te verwarmen. De gaswinning kan niet overal of soms is het te kostbaar. Er zijn een aantal locaties waar gewonnen gas niet zomaar aan het net geleverd kan worden. Dit is dan te kostbaar, dat gas kan dan worden verstroomd. Dan wordt het gas verbrand in een gasturbine. Hieruit ontstaat elektriciteit dat weer kan worden ingevoed aan het elektriciteitsnetwerk.