ACM Autoriteit Consument en Markt

Onze energiemarkt heeft een toezichthouder die opkomt voor de consument. Dit is de ACM Autoriteit Consument en Markt. Alhoewel de ACM geen rechtspersoonlijkheid is, zijn zij wel een zelfstandig bestuursorgaan. Juridisch gezien vallen zij onder het Ministerie van Economische Zaken. De ACM treedt waar nodig op. Zij mogen dwangsommen opleggen aan de energieleveranciers. Dit komt voor wanneer de leveranciers zich niet aan de wet houden.

Regels overtreden? ACM treedt op

Zij zorgen voor een goede marktwerking binnen een aantal sectoren. Dat zijn de volgende sectoren: Post en vervoer, telecommunicatie en energie. Het consumentenrecht moet beschermd worden en dat is wat de ACM doet. Wanneer er regels worden overtreden dan kan de ACM ingrijpen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld tips indienen over andere bedrijven. Bijvoorbeeld als er prijsafspraken worden gemaakt wat tegen de regels is.

Ook bij fusies en overnames

Waar de ACM ook in beeld komt is wanneer een bedrijf wordt overgenomen of gaat fuseren. Zo kan de ACM een onderzoek starten om te bekijken of dit gevolgen heeft voor de marktwerking. De regels van de ACM moeten zorgen voor gezonde concurrentie. Ook moet het de betaalbaarheid en de kwaliteit ten goede komen.

Advies vragen aan Consuwijzer

Consumenten die met vragen zitten kunnen zich wenden tot Consuwijzer. Dit is het adviesorgaan van de ACM. Consuwijzer kan de consumenten dan bijstaan met advies. Komen er signalen binnen over een bepaald bedrijf na aanleiding van een klacht? Dan geeft Consuwijzer dit door aan de Autoriteit.