Ampère

Ampère zien we in natuurkundige sommen. Ampère kan de hoeveelheid elektriciteit aangeven. Het komt voort uit het elektromagnetisme ontdekt door André-Marie Ampère. Op onze energierekening komen we de term niet tegen. Daar wordt alleen gewerkt met kilowattuur. Energietechnisch gezien is Ampère de elektriciteit. Volt staat voor de spanning en Ohm staat voor weerstand. Watt is het vermogen.

Waar zien we Ampère?

De afkortingen zijn dan A, V, Watt en Ohm. De stoppen in de meterkast zijn ook Amperage. En stoppen bij 16A, als de stoppen doorslaan dan heeft u te maken met een apparaat dat teveel stroom ineens verbruikt. De doorgeslagen stop moet dan vervangen worden of u schakelt de aardlekschakelaar weer in. De stoppen zorgen ervoor dat de elektriciteit onderbroken wordt. Oudere huizen hebben nog te maken met stoppen. Nieuwere huizen hebben schakelaars.

Stoppen doorgeslagen

Wel is het van belang om na te gaan welk apparaat de stoppen liet doorslaan. Schakel dat apparaat in dat geval uit door de stekker uit uw stopcontact te halen. Het voordeel van een stoppenkast is dat het uitschakelt. Als het onverhoopt geen apparaat is dat de stoppen deed doorslaan. Neem dan contact op met de installateur. Zij kunnen dan langskomen en controleren of uw installatie defecten heeft. Er hangt naast de meterkast vaak ook een groepenoverzicht. Schrijf per groep op welke apparatuur daarop aangesloten is.