Bio-energie

Energie gemaakt uit biologisch materiaal noemen wij bio-energie. Maar welke materialen zijn nu biologisch? Neem ons huis, tuin en keukenafval op het eerste gezicht kunnen we ons daar geen elektriciteit bij voorstellen. Maar door dit materiaal te vergisten kunnen we bio-energie produceren.

Bio-energie zien we het meest in de agrarische sector

De agrarische sector maakt vooral bio-energie. Houtafval is ook een voorbeeld van bio-energie. Hout kan namelijk verwerkt worden tot bio-materiaal. Veebedrijven zitten met een overschot aan mest van dieren. Ook dit materiaal kan worden verwerkt tot biomassa. Bij biologische materialen zoals hout dat versnipperd is en verwerkt wordt tot schone energie zien we een CO2 reductie.

Bomen kappen is niet de bedoeling

Worden er bomen gekapt speciaal voor biomassa dan is er nogal kritiek. Want ondanks het feit dat het een schonere bron is om energie op te wekken, is het niet de bedoeling dat er bomen verdwijnen. Daarom worden er speciaal bomen bij geplant. Deze bomen krijgen het predicaat klimaat verantwoord. Mest dat gerecycled wordt tot biologische energie is dus eigenlijk het meest verantwoorde.

Greenpeace

Greenpeace vindt de verbranding van biomassa slecht voor het milieu. Zij strijden dan ook voor echte duurzame biomassa. Gebruikt frituurvet dat omgezet wordt in een biobrandstof is in hun ogen het meest verantwoord. Zij proberen bestaande bossen te behouden. Als biomassa de uitstoot van CO2 niet verminderd dan is het eigenlijk geen biomassa. Daarom moeten energiebedrijven aan kunnen tonen dat er ook echt CO2 bespaard is.

Kies andere echte groene energiebronnen

Gelukkig zijn er nog andere vormen van duurzame energie. En de meest gebruikte bronnen daarin zijn uit wind en de zon. Dit is ook wat de energiebedrijven het meest leveren. Wilt u echt groen zijn? Dan is de keuze voor een energieproduct dat in Nederland opgewekt is de beste. Zoeken naar de meest duurzame energiebedrijven kan. Vink dan gewoon duurzame energiebedrijven uit Nederland aan.