Calorische waarde

De Calorische waarde term zien we bij de som om de energie te berekenen in aardgas. Dat zit zo: wanneer aardgas wordt verbrand zal er warmte ontstaan. De calorische waarde laat zien hoeveel warmte dat is. Net zoals we energie berekenen in calorieën.

Rekensom calorische waarde

We hebben 1 calorie nodig voor 1 gram water per graad om dit te verwarmen. Dus de hoeveel water die in 1 kubieke meter gas verwarmd kan worden. Hoe meer calorieën gas kan verwarmen des te meer energie heeft het gas. Dit is dan een hoge calorische waarde.

Onderwaarde en bovenwaarde

Er is calorische onderwaarde en calorische bovenwaarde. Omdat aardgas uit de natuur komt, zal de waarde niet gelijk zijn. Dit heeft te maken met de bijmenging van andere gassen. De samenstellingen zijn verschillend. Gas uit het buitenland heeft bijvoorbeeld andere waarden dan gas uit Nederland.

Als er gesproken wordt van calorische onderwaarde dan is de capaciteit aan energie dus minder. Het gaat hierbij om het verbrandingsproces. De warmte bij de verbranding wordt samen met de onderwaarde tot de calorische bovenwaarde gerekend. Dit is dus de totaalsom (calorische bovenwaarde).

Correctiefactor aardgas

Dus ziet u calorische waarde op de energierekening staan? Dan is de onderwaarde daarin opgenomen net als de warmte die het geproduceerd heeft. Wij betalen per kubieke meter gas, daar zal altijd een standaard calorische waarde worden aangehouden. Wanneer het energiebedrijf de waarden na meet, kan er een verschil ontstaan. Dit verschil wordt weergegeven in een correctiefactor.

U betaalt dus voor de capaciteit energie die het aardgas bevat. Ook de Gasunie houdt de calorische waarden van het gas bij.