Consuwijzer

Consuwijzer is het loket voor consumenten die met problemen of vragen kampen over de consumentenmarkt. Consuwijzer is een overheidsloket die onder de Autoriteit Consument en Markt valt. De ACM is de Toezichthouder in Nederland die verschillende sectoren in de gaten houdt. Het consumentenrecht staat hierbij voorop. Soms weten consumenten niet waar zij terecht kunnen met bepaalde vraagstukken. Daarom heeft de overheid een dergelijk loket geopend.

Gratis consumentenadvies bij Consuwijzer

Bij het overheidsloket kan gratis advies ingewonnen worden. Stel u heeft problemen met uw energieleverancier of netbeheerder? Zij kunnen u dan bijstaan met advies en probleemoplossingen. De kans is groot dat u kunt worden doorverwezen naar de Geschillencommissie Energie. Zij behandelen specifieke klachten die u heeft over de energieleverancier of netbeheerder. De sectoren die de ACM onder zich heeft zijn: Telecommunicatie, vervoer en post, energie en de zorg. Heeft u vragen over één van deze sectoren? Dan kunt u dus bij het loket terecht voor advies.

ACM houdt streng toezicht

Stel u vindt dat een bepaald bedrijf de regels niet naleeft? Dan kunt u dit aankaarten bij het overheidsloket. Zij kunnen dan dit bedrijf onderzoeken en zonodig het bedrijf sommeren hun problemen op te lossen. Als dit niet werkt dan kan de ACM een dwangsom opleggen.

Maatschappelijk belang en een gelijk speelveld voor iedereen

De ACM en Consuwijzer zijn er om de concurrentie in de genoemde sectoren te handhaven. Dankzij het toezicht kan de marktwerving gezond blijven. Tevens zorgen zij ervoor dat elke consument beschermd wordt volgens hun regels.  Het maatschappelijk belang staat voorop. Soms komt het ook voor dat zij weinig kan betekenen voor de consument. Zij zijn een adviserend orgaan zonder rechtspositie.