Elektriciteitswet 1998

De elektriciteitswet 1998 staat producenten en leveranciers toe om met elkaar te concurreren. Maar niet tegen elke prijs. Want de consument wordt beschermd door deze wet. Hanteert een energieleverancier in uw ogen een te hoge prijs? Dan staat het u vrij om over te stappen als uw energiecontract verloopt.

Afspraken in de Elektriciteitswet 1998

Er liggen allemaal afspraken vast in deze wet. Bijvoorbeeld over de netbeheerders. Zij mogen zich niet mengen in de concurrentie tussen energieleveranciers en de consumenten. Zij bezitten eigenlijk een monopolie positie. Maar dat betekent niet dat de netbeheerders zich niet aan de regels hoeven te houden. Netbeheerders zijn verplicht een plafond in te stellen wanneer zij tarieven opmaken. Zij mogen dus niet zonder meer een hoog tarief vragen.

De wet wordt regelmatig geüpdatet

Wanneer regels veranderen dan kunnen deze toegevoegd en gewijzigd worden in de Elektriciteitswet. Om de zoveel tijd vinden er wijzigingen plaats en die worden aan de wet toegevoegd. De afspraken in het Energieakkoord wijzigen ook tussentijds, en deze regels komen ook in de Elektriciteitswet te staan.

ACM hanteert de wet voor consumenten

De Wet zorgde ook voor een voordeel voor zonnepanelen eigenaren. Nu mag men zijn eigen geproduceerde zonne-energie terugleveren en krijgt ervoor een vergoeding. De Elektriciteitswet wordt uitgevoerd door de Autoriteit Consument en Markt. Zij zien toe op een goede naleving van de wet. Als energieleveranciers en netbeheerders de wetten niet naleven? Dan treedt de ACM namens de consumenten of bedrijven op.