Emissie reductie

Wat houdt emissie reductie precies in? Met emissie in de natuurkunde term: de uitstoot van schadelijke stoffen. En reductie betekent terugbrengen, verlagen en terugdringen. Het betekent feitelijk gewoon: De uitstoot van schadelijke stoffen verlagen. En de uitstoot is wereldwijd enorm. Grote bedrijven maar ook huishoudens stootten veel CO2 uit. Hoe dan?

Emissie reductie verlagen voor een gezonder klimaat

Elke keer als wij de auto pakken dan veroorzaken de uitlaatgassen CO2 en schadelijke stoffen. Verbruiken we energie en gas dan gebeurt dit ook. Elk proces waarbij brandstof nodig is veroorzaakt deze emissie. En dit moeten we terugdringen. Want anders zal de temperatuur op aarde alleen maar hoger worden. En daarbij veroorzaken wij schade aan ons milieu.

CO2 vrij in 2050?

Een schone lucht is immers goed voor onze gezondheid en de flora en fauna. We moeten het milieu dus beschermen. De overheden wereldwijd willen dan ook dat in 2050 ons klimaat schoner is. De belangrijkste emissie die we verlagen moeten is dus CO2. Daarom wordt er zoveel mogelijk duurzame energie opgewekt. Want met de komst van nog meer windenergie en andere duurzame energiebronnen verlagen we de CO2 uitstoot.

In het tweede alinea schrijven we dat wij CO2 uitstoten met het gebruik van energie en gas. Uw bijdrage in een schoner klimaat zou dus helpen. Door te kiezen voor duurzaam opgewekte energie komt u al een heel eind. Maar er zijn veel meer maatregelen die u kunt treffen voor emissie reductie. Ga dus bewuster met alles om u heen om. Het verbruik van aardgas zou verlaagd kunnen worden.

Zuinige elektrische apparaten verlagen de uitstoot ook

Maar ook de keuze voor een zeer zuinige vaatwasser helpt de reductie. Want hoe minder stroom een apparaat verbruikt des te minder CO2 er vrijkomt. Het is ongelofelijk als u nagaat waarbij er CO2 vrij komen kan. Vliegtuigen zijn een goed voorbeeld voor een enorme uitstoot aan schadelijke gassen. En wij zelf stootten het ook uit via onze adem. Ons lichaam verbrand immers energie waardoor er CO2 in onze adem komt.

Maar door nu minder te gaan ademen helpen wij de CO2 uitstoot niet, en het is zelfs gevaarlijk. Maar met carpoolen, besparen op energie en gas zijn we wel een eind op weg.