Energieakkoord

De Overheid heeft in samenspraak met nog andere organisaties het Energieakkoord opgericht in 2013. In dit akkoord wordt de voortgang en de transitie van duurzame energie beschreven. Met deze afspraken moeten we nationaal en internationaal zoveel mogelijk klimaatmaatregelen treffen. Het uitgangspunt van het Energieakkoord is dat huishoudens en bedrijven overgaan op energie uit onuitputtelijke bronnen. Ook moet het energie besparen bevorderen.

Nederland moet 14% aan duurzame energie opwekken in 2020

Omdat Nederland nog te weinig duurzame energie opwekt, is er in het akkoord opgenomen dat we in 2020 minstens 14% behalen uit duurzame energie. Ook zullen er meer windenergie parken met windmolens worden gebouwd. Het omvat vele afspraken en verplichtingen. Zo worden bedrijven nu al verplicht om hun bedrijf en bedrijfsstructuur te verduurzamen. Huishoudens en dan met name woningeigenaren krijgen een financiële impuls om de woning te verduurzamen.

Energieakkoord zorgt voor impuls en ondersteuning

Zo worden er subsidies verstrekt zodat de versnelling in gang komt. En energie leningen zijn er om te kunnen investeren. Wekt men zelf duurzame energie op? Dan geldt voor hun een lager tarief, en hoeven zij geen energiebelasting daarover te betalen. De overheid heeft een budget toegezegd om de huurwoningen in Nederland te isoleren. Al met al moeten al deze afspraken tevens leiden tot een CO2 vermindering.

Kolencentrales werden gesloten

Andere maatregelen die dankzij het akkoord uit werden gevoerd, was bijvoorbeeld de sluiting van de vervuilende kolencentrales. De gaswinning wordt aan banden gelegd. Uiteindelijk moeten we in de toekomst zonder gas kunnen koken en verwarmen. Het is nu al mogelijk maar het is nog te kostbaar. Vandaar dat er voor een warmtepomp, zonneboiler of biomassa ketel subsidies zijn.

Elk jaar worden de resultaten besproken, het energieakkoord kan desgewenst aangepast worden. Regels en wetten worden toegevoegd en gewijzigd. De wens is om in 2050 geheel energie neutraal te zijn. We werken naar een schone omgeving voor zowel mens als dier. De komende jaren zal er dan ook veel veranderen. Nu is er al veel veranderd. Er zijn tegenwoordig elektrische auto’s op de markt, dit moet op den duur de brandstoffen zoals benzine en diesel gaan vervangen.

Verduurzaming leidt uiteindelijk tot een schoner klimaat

Op allerlei vlakken wordt er hard gewerkt aan de verduurzaming. Nu krijgen huishoudens bijvoorbeeld al inzicht in hun energieverbruik. Dit moet ook leiden tot het besparen van energie en gas. Energieleveranciers bieden real-time inzicht in het verbruik, zodat men uiteindelijk op gepaste tijden energie kan gebruiken. De komst van zonnepanelen op daken zorgt ervoor dat het verdienmodel van de leverancier veranderd.

Huishoudens worden zelf leverancier van energie en warmte

Huishoudens met elektrische auto’s hebben laadpalen nodig om hun auto op te laden. Hebben zij zonnepanelen op hun dak? Dan kunnen ze dus zelfvoorzienend zijn. Er komen dus steeds meer leveranciers bij in de vorm van huishoudens. Ons elektriciteitsnetwerk dient daar op aangepast te worden. Als alle doelen uit het Energieakkoord behaalt kunnen worden, dan is de belofte dat onze energiekosten ook weer lager worden.