Energiebelasting

In Nederland kennen we vele soorten belasting. Ten eerste de btw, de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting maar ook de energiebelasting. En energiebelasting wordt geïnd over uw verbruik. De belasting over uw energie en gasverbruik hoeft u niet meteen aan de leverancier te betalen. Uw energieleverancier doet dit namelijk voor u. 

Regulerende energiebelasting om Nederland te vergroenen

Oorspronkelijk is de naam REB wat staat voor regulerende energiebelasting. Reguleren betekent in goede banen leiden. En dat is wat de overheid doet, uw verbruik proberen in goede banen te leiden met de energiebelasting. Het zou moeten aansporen tot zuiniger gebruik. Er wordt dus gekeken naar hoeveel u in het afgelopen jaar verbruikt heeft. Daarover wordt de energiebelasting berekend.

Veel energieverbruik leidt tot een hogere heffing

Dus verbruikt u veel energie en gas dan merkt u het aan de hoogte van de energiebelasting. Dat betekent dus dat u deze belasting kunt verlagen. Door eenvoudig minder te gaan verbruiken. Er zijn personen die vrijgesteld worden van de energiebelasting. Dat zijn degenen die duurzame energie opwekken of duurzaam gas. Ook wanneer u een warmtekrachtkoppeling installatie bezit hoeft u geen energiebelasting te betalen.

Vergroenen wordt beloond mits het aan bepaalde voorwaarden voldoet

Dat wordt dus beloond. Met de belasting worden weer andere zaken betaald. In principe zou u dan denken als u groene energie afneemt bij uw energieleverancier dat u ook wordt vrijgesteld ervan. Dat is helaas weer niet zo. Het geld wordt wel weer gebruikt om energiebedrijven aan te sporen om zelf groene energie te produceren. Want veel energiebedrijven kopen namelijk groene energie in. En als dit niet van Nederlandse origine is, is het eigenlijk niet echt duurzaam.

Groene energie uit Frankrijk wel zo groen?

Verwarrend he? Het zit zo, als uw energieleverancier zelf groene energie produceert in Nederland dan is het echt groen. Kopen zij het van een waterkrachtcentrale uit Frankrijk in? Dan is die energie niet verduurzaming voor ons milieu. Het wordt immers ergens anders opgewekt. Vaak kopen energiebedrijven dan certificaten om de energie een groen label te geven.

En wat is de Opslag Duurzame Energie dan?

Dat is uiteraard beter dan grijze energie maar draagt niet bij aan het vergroenen van ons milieu. Er worden dus echt duidelijke voorwaarden gesteld aan de herkomst van groene energie. Wat ook verwarring opwekt zijn de andere heffingen die we betalen. Er is namelijk ook de Opslag Duurzame Energie regeling. Dit geld wordt specifiek gebruikt voor de subsidie verstrekkingen. De energiebelasting komt echt bij de overheid terecht.

Vermindering belasting op basisbehoefte energieverbruik

Elk huishouden heeft recht op een heffingsvrij deel dat ook de vermindering energiebelasting wordt genoemd. Omdat wij een bepaalde basisbehoefte nodig hebben hoeven wij over dat deel dus niets te betalen. Het bedrag is even hoog voor alle huishoudens.