Energiekamer

Voorheen was het de Energiekamer die besliste welke partijen een leveringsvergunning kregen. Ook gaven zij deze uit. Dit is tegenwoordig de taak van de Autoriteit Consument en Markt. 

Energiekamer houdt toezicht op de energiemarkt

De Energiekamer zal dan eens in de twee jaar bekijken of de netbeheerders genoeg transportcapaciteit hebben. De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet worden ook in de gaten gehouden door de kamer. Een taak van de Energiekamer is ook om ervoor te zorgen dat de Nederlandse regels in de energiemarkt overeenkomen met de overige regels in Europa.

Ook samenwerkingen met andere partijen op de energiemarkt

Wanneer er in Europa overleg plaatsvindt over de Europese energiemarkt dan neemt de Energiekamer daar deel aan. Onze netbeheerders werken bijvoorbeeld samen met buitenlandse netbeheerders. Iedere partij is dus een schakel in de energiemarkt in Nederland en daarbuiten.

Veel meer vrijheid dankzij liberalisering

Met de liberalisering van de energiemarkt kwam de weg open te liggen voor nieuwe partijen. Om alles zo goed mogelijk te laten werken, is het van belang dat alles op elkaar afgestemd wordt en blijft. Als onderdeel van de ACM zorgen ze dat de wetten nagekomen worden. De uiteindelijke toezichthouder blijft de ACM, zij mogen dan ook eventuele sanctie’s opleggen.