Fossiele brandstoffen

De aarde is al miljoenen jaren oud en heeft allerlei resten in de grond zitten. Dat zijn fossiele brandstoffen. Het kunnen resten zijn van planten en dieren. De oude resten zijn bijvoorbeeld ons aardgas en kolen. Wij maken gebruikt van olie, kolen en gas. Maar door deze te verbranden hebben wij het klimaat ontzettend vervuild. We moeten dus een ommekeer maken met het gebruik van fossiele brandstoffen. Ze zijn niet eeuwig beschikbaar en raken op.

Duurzame energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen

In plaats daarvan gebruiken we nu al gedeeltelijk zonne-energie en windenergie. Ook biomassa, waterkracht en geothermie zijn geschikte niet fossiele brandstoffen. Het zijn duurzame bronnen die altijd voorradig zijn. En dan met name energie uit wind en de zon. In 2050 moeten we wereldwijd alleen nog maar duurzame energie gebruiken en opwekken.

Aardgaswinning brengt problemen met zich mee

In de jaren zestig toen aardgas opkwam, was het een ideale brandstof om de woningen te verwarmen, te koken en te douchen. Maar de voorraad aardgas raakt op, en het winnen van aardgas veroorzaakt aardbevingen. En de bevingen veroorzaken ook schade aan de huizen van omwonenden. Daarom heeft de overheid zij het onder druk, de gaswinning teruggeschroefd. Minder aardgaswinningen moet aardbevingen voorkomen.

Duurzaam verwarmen heeft de voorkeur

Daarom wordt er nu hard gewerkt aan technieken waarbij we andere verwarming gaan gebruiken. Restwarmte van fabrieken in de buurt voorziet al vele huishoudens van verwarming. Geothermische projecten zijn in ontwikkeling. Maar ook met behulp van zonne-energie kunnen we de woning al verwarmen. Al deze technieken kosten veel geld. Dus blijven ze technieken door ontwikkelen zodat de kosten omlaag gaan.

Kool is goedkoper om energie mee op te wekken

Kijk maar naar zonnepanelen, die zijn lang niet meer zo prijzig als een paar jaar terug. Toch is het gebruik van kolen nog wel nodig. Want steenkool is nu eenmaal goedkoper dan duurzame energie. En de voorraad kan nog honderden jaren mee. Maar het is slecht voor het milieu.