Gasunie

De Gasunie is een staatsbedrijf en verzorgt het transport van aardgas. Na de vondst van aardgasvelden werd de Gasunie dan ook in 1963 opgericht. Zij onderhouden ruim 15.500 kilometer aan pijpleidingen in binnen en buitenland.  Ons gasnetwerk is namelijk verbonden met het Duitse gasnetwerk.

Meerdere taken van de Gasunie

De Gasunie heeft als belangrijkste taak het besturen van het gasnetwerk, daarbij hoort dus ook het onderhoud. Zij passen zo nodig het gasnetwerk aan als er een renovatie nodig is, of een aanvulling van het gasnetwerk. Daarbij krijgen zij hulp en ondersteuning van Gas Transport Services (GTS). Omdat de gasunie een monopolie positie heeft in onze markt, betekent dat dus dat zij de enige zijn die het mogen beheren. Dat houdt niet in dat zij niet onder toezicht staan. De ACM verzorgt dit toezicht.

Nationaal en internationaal

Ons gasnetwerk is één van de meest betrouwbare netwerken in Europa. Dagelijks wordt er door gasunie dan ook hard gewerkt aan het in stand houden daarvan. Zo zijn er gasopslag faciliteiten waardoor het gas op verschillende plaatsen kan komen. Een daarvan is de pijpleiding die Nederland met Groot Brittanië verbindt. En de LNG terminal gasoplag aan de Maasvlakte. De Gasunie heeft ook dochteronderneming Vertogas in beheer. Vertogas is speciaal op de groen gas markt gericht. Hier kunnen certificaten voor groen gas worden aangevraagd.