Grijze energie

Waar denkt u aan bij het woord grijs? Wij denken dan aan grijze wolken misschien. En in de energiemarkt wordt grijs als soort energie bedoeld. Energie is uiteraard niet grijs, maar grijze energie wordt gemaakt met kolen en olie. Kolen, olie en gas komen voort uit brandstoffen. En dat betekent dat deze verbrand worden waardoor er broeikasgassen vrijkomen. Ironisch bekeken komt daar de kleur grijs wel in voor. Kort gezegd grijze energie opwekking is niet goed voor het klimaat. Groene energie daarentegen wel. Groen associeren wij met gezond, als we aan groen denken dan zien we gras voor ons. En gras kan CO2 uit de lucht halen. En daar hebben we nu teveel van. 

De komst van elektriciteit ofwel grijze energie

Sinds de opkomst van de elektriciteit begin 1900 was het gebruik van grijze energie heel normaal. Simpelweg omdat er toen helemaal geen groene energie werd opgewekt. Grote elektriciteitscentrales stootten enorme wolken uit. Dit was de verbranding van de kolen of het gas. Toentertijd stond men er niet bij stil wat voor negatief effect dit kon hebben. Elektriciteit was toen een luxe en huishoudens begonnen het steeds meer te gebruiken. Waar er eerst nog verlicht werd met kaarsen, daar kwam later de elektrische verlichting voor in de plaats.

Wie elektriciteit had verhoogde zijn status in de maatschappij

Elektriciteit gold toen eigenlijk als een verhoging van de status. Want wie gebruik kon maken van elektriciteit die had aanzien. Het was ook erg modern voor die tijd. Zo kwamen er steeds meer kleine bedrijfjes die die huishoudens van stroom voorzagen. Toen Philips de gloeilamp begon te produceren toen ging Nederland elektriciteit meer waarderen. Zo had niet eens elke provincie een elektriciteitscentrale begin 1900.

De nadelen van grijze elektriciteit

Nu is dat anders wij vinden het gebruik van elektriciteit geheel normaal. Terwijl er nog voldoende derde wereld landen zijn die niet altijd elektriciteit hebben. Ons elektriciteitsnetwerk is betrouwbaar en modern. En daar betalen we dan ook allen aan mee. Maar nu we ons steeds meer bewust worden van het negatieve effect van grijze energie betekent dat het dus ooit gaat verdwijnen. Nu is er al heel veel keuze in groene energie producten. Het wordt zelfs aangemoedigd en de tarieven zijn goedkoop.

Probeer dus groene energie en u brengt de vervuiling terug. Wat onherstelbaar beschadigd is kunnen wij niet meer goedmaken. Maar we kunnen nu wel goede duurzame stappen zetten. Kiezen voor een duurzame energieleverancier dus. Zo blijft de toekomstige schade beperkt en varen wij er allemaal wel bij.