Hydro-elektriciteit

Hydro-elektriciteit is waterkracht energie. Daarvoor is stromend water nodig. Een waterkrachtcentrale kan door middel van stromend en vallend water elektriciteit maken. Nieuw  is het niet, als we kijken naar de vorige eeuw zien we al dat het werd gebruikt. De oude molens die graan vermaalden werkten ook op hydro-elektriciteit. En wat te denken van al die kleine riviertjes waar al kleine watermolens werden geplaatst. Deze vorm van opwekken gebeurde dan ook mechanisch.

Hydro-elektriciteit al gebruikt door de Romeinen

Waterkracht energie zien we ook bij stuwdammen. Hier wordt weer gebruik gemaakt van de hoogteverschillen van het water, daaruit kan ook stroom ontstaan. Of zoet water van zout water scheiden is ook een vorm van waterkracht energie. Hydro-elektriciteit werd door de Romeinen gebruikt om de landbouwgrond te irrigeren. Watermolens werden in China weer gebruikt om erts te delven. In Nederland hebben we niet zoveel waterkrachtcentrales. In Frankrijk en Italië maken ze er meer gebruik van. Wij gebruiken daarentegen meer windenergie omdat daar veel van voorradig is.

Duurzaam versus niet duurzaam

Ook zonne-energie wordt in Nederland steeds meer opgewekt. De duurzame energievormen werden dus al in de vorige eeuwen ingezet en gebruikt. Toen was het vooral om oogsten op het land te onderhouden. En de opgewekte stroom werd meteen gebruikt voor andere doeleinden. Tegenwoordig zetten wij deze eeuwenoude technieken voort in een modern jasje. Een windturbine of zonnepaneel. Feit blijft dat alle duurzame vormen dus stroom van bronnen uit de natuur schoner is. Grijze energie wordt ook gemaakt met bronnen uit de natuur. Maar hierbij komt veel meer vervuiling kijken. En grijze bronnen raken gewoon op na een bepaalde tijd.

Elektriciteit is tegenwoordig een luxe

In de vorige eeuwen was elektriciteit opwekken nog handwerk. Het werd gedaan door de mens zelf. Zij hadden geen toegang tot de moderne diensten van nu. Het was zwaar en het doel heiligde de middelen meer niet. Tegenwoordig is het voor ons een luxe omdat wij stroom kunnen gebruiken. Onze apparaten worden voorzien van stroom. En zonder deze luxe gaat de verlichting niet aan. In de middeleeuwen werd er dan gewoon kampvuurtje aangemaakt of er werd een kaars neergezet.