Klimaatverdrag

Om verdere gevolgen van de klimaatverandering te stoppen of in ieder geval te voorkomen is het klimaatverdrag opgesteld. Wereldwijd staat het bekend als UNFCCC en het staat voor United Nations Framework Convention on Climate Change. Deze werd in 1992 al opgericht in Rio De Janeiro. Bijna elke lidstaat van de Verenigde Naties heeft zijn handtekening daaronder gezet. De lidstaten die het bekrachtigd hebben werken daardoor samen om de klimaatverandering tegen te gaan.

Klimaatverandering is al heel lang een belangrijk onderwerp van gesprek

Eind jaren 70 werden landen al gewaarschuwd door wetenschappers. Zij hielden tien jaar later een bijeenkomst waarin de problemen werden geschetst. Zo zijn er de Annex-I landen, zij hebben afspraken gemaakt binnen het klimaatverdrag. Dit houdt dat zij zoveel mogelijk doen om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Zij moeten dan ook hun emissies elk jaar aan het secretariaat van het UNFCCC melden. Er zijn daartoe protocollen opgesteld om zoveel mogelijk CO2 te reduceren.

Klimaatverdrag wordt elk jaar besproken

De partijen die belast zijn met het klimaatverdrag komen elk jaar dan ook bijeen om de resultaten te bespreken. Hoe ver is een bepaald land gekomen? En wat kan er nog meer aan gedaan worden. Worden afspraken nageleefd? Vanuit Bonn waar het secretariaat van het klimaatverdrag zich bevindt wordt organisatorisch hulp verleend. Informatie komt beschikbaar en overheden rapporteren aan het UNFCCC.