NAM

Nederlandse Aardolie Maatschappij zo wordt de NAM ook wel genoemd. De NAM produceert aardgas en aardolie. Zij winnen op verschillende plekken aardgas. Na de uitvinding van diverse aardgasvelden in 1943 werd dan ook de NAM opgericht. Shell en ExxonMobil bezitten beiden een aandeel van 50% in de NAM wat hun beiden tot eigenaar maakt.

Eind jaren veertig eerste aardgasboring door de NAM

De eerste echte boring naar aardgas vond plaats in 1948. Tot aan 1996 hebben zij dan ook ongeveer 250 miljoen aan vaten olie naar boven gebracht. Vanaf 2016 is de aardgaswinning flink teruggeschroefd. Dit heeft te maken met de vele aardbevingen die de winningen veroorzaakt hebben. Vele omwonenden hebben forse schade aan hun woningen opgelopen. Buiten de schades veroorzaakt het ook angst onder de bevolking.

Minder gaswinning

Er zijn uitzonderingen gemaakt om wel meer gas te mogen winnen. Dit is als we te maken krijgen met een koude winter waarbij extra gas nodig is. Tegenwoordig wordt er meer gas geïmporteerd uit het buitenland om aan de vraag te voldoen. Naast het feit dat Shell en ExxonMobile eigenaar zijn van de NAM bezitten zij ook aandelen in GasTerra. Dit is weer een handelsonderneming die in aardgas handelt. De Staat der Nederlanden bezit voor 50% aan aandelen in Gasterra en de overige 50% ligt bij Shell en ExxonMobile.

Nieuwe regels voor boren naar gas

De overheid heeft nu dus de touwtjes in handen waar het de gaswinning betreft. Daarop heeft de NAM aangegeven dat zij dan ook minder verantwoordelijkheid hoeven te dragen. Er wordt gedoeld op de aardbevingsproblematiek. Minister Wiebes heeft een nieuwe wet opgemaakt omtrent de winning. Daarin staat nog niet duidelijk omschreven wie er in de toekomst verantwoordelijk is voor eventuele schade.