Netbeheerder

Op de energiemarkt kennen we naast de energieleverancier die ons energie en gas levert ook de netbeheerder. Deze heeft de taak om ons elektriciteitsnetwerk en gasnetwerk te onderhouden. Preventief onderhouden ze het netwerk maar ook komen ze in actie bij storingen. Onze gas en energielevering wordt dankzij hun veilig getransporteerd.

De netbeheerder onderhoudt onze netwerken

Ze hebben ontzettend veel taken waaronder het onderhouden van uw energieaansluiting. Maar zij zijn ook degene die nieuwe aansluitingen opleveren. Elke netbeheerder heeft een monopolie positie, zij worden toegewezen aan een bepaalde regio. Dat houdt dus in dat er niet gekozen kan worden voor een nieuwe netbeheerder. Meestal weten consumenten wie hun netbeheerder is. Weet u dat niet? Dan kunt u op eancodeboek.nl en edsn.nl achterhalen wie uw netbeheerder is.

Storing wordt na vier uur pas gecompenseerd

Stel u krijgt jammer genoeg te maken met een storing. Check dan eerst of de storing online vermeld wordt. Is dit niet zo? Dan zult u uw meterkast moeten controleren om te kijken of de storing misschien door u zelf veroorzaakt is. Soms raken we per ongeluk een kabel bij het werken in de tuin. Breng dan zo snel mogelijk uw netbeheerder op de hoogte hiervan. Zij sturen dan een monteur om de storing te verhelpen. Nederland heeft natuurlijk wel eens te maken met storingen. Monteurs kunnen ook kabels raken bij werkzaamheden. En huishoudens kunnen dan zonder stroom of gas komen te zitten.

Vergoeding wordt automatisch uitgekeerd

Als de storing niet uw eigen schuld is en deze storing houdt langer dan vier uren aan? Dan wordt u automatisch gecompenseerd. Simpel gezegd u krijgt een financiële vergoeding voor het ongemak. Maar dan moet u langer dan die vier uren zonder stroom of gas gezeten hebben. Als de storing bijvoorbeeld 9 uren aanhoudt dan ontvangt u dus €55. Blijft de storing binnen deze vier uren? Dan ontvangt u niets. Dus de storing moet aanhouden van vier tot zeg maar 9 uur. Dat is het eerste blok waar u €35 voor krijgt vergoed. Elke vier daarop is €20.