Netbeheerders

Om ons energie en gasnetwerk goed te kunnen onderhouden zijn er meerdere netbeheerders. Op die manier kunnen ze vele taken die onder hun beheer vallen goed uitvoeren. Er zijn daarom meerdere netbeheerders die ieder een eigen regio of meerdere beheren. Soms komt het ook voor dat zij naast het beheer van een energienetwerk ook een gasnetwerk beheren. 

  • Coteq
  • Enexis
  • Enduris
  • Liander
  • Rendo
  • Stedin
  • Tennet
  • Westland Infra

Wet onafhankelijk Netbeheer liet energieleveranciers netwerktaken afstoten

Voordat de Wet onafhankelijk Netbeheer werd ingevoerd waren er ook energieleveranciers die netwerktaken onder zich hadden. Dat waren Eneco, Essent en Delta Energie. Zij moesten verplicht afsplitsen en hun netwerktaken afstoten. Genoemde energieleveranciers gingen hierin tegen beroep, maar hebben na jaren uiteindelijk verloren.

Netbeheerders onderhouden dagelijks onze netwerken

Netbeheerders hebben de belangrijke taak ervoor te zorgen dat wij energie en gas geleverd krijgen. Natuurlijk sluit u een energiecontract met uw leverancier, maar de netbeheerder zorgt voor de levering. Ze leggen daarnaast leidingen aan en slimme meters. Nieuwe aansluitingen worden door hun geregistreerd. Mocht er een stroomuitval zijn dan ook is de netbeheerder degene die dit moet oplossen.

Ook bij overstappen komt de netbeheerder om de hoek kijken

Stapt u over? Dan geeft uw nieuwe energieleverancier dit weer door aan de netbeheerder. Dit is een administratief proces waarvoor u niks hoeft te doen. Omdat de netbeheerders ons netwerk goed onderhoudt vragen zij daarvoor een vergoeding. Deze vergoeding maakt u niet over aan de netbeheerder zelf. Maar dit bedrag wordt geïnd door de energieleverancier. Zij zorgen dan dat de kosten weer verrekend worden met de netbeheerder.

Ondanks het feit dat de netbeheerders een sterke positie hebben op onze energiemarkt, betekent dit niet dat niemand ze in de gaten houdt. De ACM houdt weer toezicht op de netbeheerders. Zo worden ze allemaal gecontroleerd aan de hand van de regels van de Gaswet en de Elektriciteitswet.