Niet meer dan anders principe

Consumenten die hun woningen verwarmen middels blokverwarming hebben te maken met Niet meer dan anders principe. Simpel omdat zij geen aardgas gebruiken. Het principe is er om deze huishoudens te beschermen tegen te hoge tarieven. De voorgaande jaren betaalden blokverwarming gebruikers vaak meer dan aardgas gebruikers. En het Niet meer dan anders principe moet dit voorkomen.

Niet meer dan anders principe als stok achter de deur

Ook is er de Warmtewet 2014 voor blokverwarming en stadsverwarming gebruikers. De regels in de wet beschermen gebruikers. De ACM legt daarom ook ieder jaar de maximumtarieven vast voor de levering van warmte. Hier moeten warmteleveranciers zich dan ook aan houden. Andere tarieven die de leverancier mag vragen is de kosten voor de meting van het verbruik. En kosten voor een eventuele warmtewisselaar. De kosten moet in redelijkheid zijn naar de verbruiker toe.

Geen overstap naar een andere leverancier voor warmte mogelijk

De ACM stelt dus alleen een plafond in voor de leveringstarieven. De overige kosten mag de warmteleverancier zelf bepalen. De kosten moeten in ieder geval overeenkomen met wat er anders betaalt moet worden bij aardgas. Consumenten die gebruik maken van stadsverwarming en blokverwarming hebben niet de vrije keuze in een leverancier. Ook daarom is het niet meer dan anders principe in het leven geroepen. Feit is wel dat stadsverwarming gebruikers niet besparen kunnen met een overstap.

Wel geldt dat ze kunnen besparen door op te letten op het gebruik van warm water en de verwarming. Met stroom kan er gelukkig wel worden overgestapt. Laat het dan ook niet na en vergelijk ieder jaar de energieprijzen. Op die wijze kunt u dus wel enigszins besparen op uw energiekosten.