Wat is biomassa energie?

Biomassa energie is elektriciteit, gas of warmte dat wordt opgewekt uit organische materiaal. Dat kan zijn: hout, groente-, fruit- en tuinafval, mest en rioolslib. Het kan op verscheidene manieren worden ingezet om duurzame energie te leveren.

Groene energie

Biomassa energie is groene energie, omdat er gebruik wordt gemaakt van organisch materiaal. Driekwart van de duurzame energie in Nederland wordt opgewekt middels biomassa energie. Het is ook een breed begrip, want er zijn ontzettend veel ‘producten’ die hiervoor gebruikt kunnen worden. Doorgaans is dat dierlijk materiaal. Meestal wordt er hout, groente-, fruit- en tuinafval, mest en rioolslib gebruikt, maar palmolie, suikerriet, mais en dierlijke vetten zijn ook goed mogelijk.

Hoe werkt het?

Biomassa energie wordt in hoofdlijnen onderscheiden in drie varianten, namelijk:

  • Verbranding van biomassa: de warmte wordt opgewekt middels verbranding, waardoor er elektriciteit kan ontstaan. Dat wordt geproduceerd in elektriciteitscentrales en afvalverbrandingsinstallaties.
  • Het vergassen of vergisten van plantenresten: biogassen worden opgewekt door plantenresten te vergassen of te vergisten. Je kunt hierbij denken aan onder andere rioolslib en mest. Dit staat ook wel bekend als groen gas.
  • Biodiesel produceren: gewone benzine en diesel vervangen door biobrandstoffen.

Alle producten zijn biologisch afbreekbaar en zijn zodoende niet schadelijk voor het milieu. Het kan echter ook worden gebruikt als grondstof, door onder andere er plastic van te maken.

De voor- en nadelen

Er zijn verschillende voordelen. Organische materialen raken nooit op en dat is beter voor het milieu. Het is klimaatneutraal, wat betekent dat er geen schadelijke CO2 vrijkomt tijdens het proces. Dit draagt dus niet bij aan het broeikaseffect. Er zijn echter ook een aantal nadelen aan deze vorm van energieopwekking. De herkomst van de producten is namelijk niet altijd duidelijk. In sommige gevallen kunnen er, onbewust, schadelijke stoffen vrijkomen (in het geval van rioolslib, mest of sloophout). De biodiversiteit kan bovendien worden aangetast en dat kan gevolgen hebben op de voedselproductie.

Alternatieven

Uiteraard zijn er ok nog andere vormen van groene energie, waaronder waterkracht, windenergie, zonne-energie of zonnepanelen. Deze vormen van energie zijn allen ook erg milieuvriendelijk en deze maken ook geen gebruik van fossiele brandstoffen.

Wat voor energieleverancier heb jij?

Levert jouw energieleverancier jou momenteel nog grijze energie? Wellicht dat je na het lezen van het bovenstaande verhaal wel wilt overstappen. Grijze energie is schadelijk voor het milieu en er komen steeds meer duurzame alternatieven. De prijsverschillen zijn soms ook niet eens meer zo groot, omdat de fossiele brandstoffen langzamerhand ook opraken. Je kunt daarom ook energie vergelijken en zoeken naar een nieuwe leverancier. Als je al jarenlang bij dezelfde energieleverancier zit, is de kans ook nog eens groot dat je flink kunt besparen op je jaarlijkse energielasten. Dat kan gauw oplopen tot honderden euro’s per jaar.

Hulp nodig?

Twijfel je nog ergens over of heb je hulp nodig? Je kunt altijd contact opnemen met de klantenservice. We helpen je graag met betrouwbaar en onafhankelijk advies met betrekking tot overstappen naar een andere energieleverancier. Neem daarvoor gerust contact met ons op, op werkdagen tussen 09.00 en 17.00. We helpen je graag.