Ik heb te maken met een dreigende afsluiting wat kan ik doen?

Zoek direct contact met uw energieleverancier wanneer de reden een betalingsachterstand betreft, probeer in dat geval een betalingsregeling aan te gaan. Een energieleverancier mag de levering niet stoppen wanneer het twee dagen achtereen vriest. En volgens het afsluitbeleid mag u ook niet afgesloten worden tussen 1 oktober en 1 april, mits: een betalingsregeling vooraf is aangevraagd of aangegaan.

Afsluitbeleid voor kwetsbaren

Het afsluitbeleid geldt sowieso voor afnemers die kwetsbaar zijn, denk aan mensen met een ziekte waardoor de afsluiting kan leiden tot grote gezondheidsrisico’s. Wanneer ook een verklaring van een arts word overlegd die stelt dat u ernstige gezondheidsproblemen heeft en deze verergerd kunnen worden door afsluiting dan geldt het verbod het hele jaar.

Geen betalingsachterstanden maar wel dreigende afsluiting?

Een ander scenario is ook mogelijk: u heeft geen betalingsachterstanden maar u heeft simpelweg geen energieleverancier op uw adres omdat u er bijvoorbeeld net bent komen wonen, sluit in dat geval zo snel mogelijk een energiecontract af.  In geval van afsluiting van water gelden er weer andere regels: water is immers één van de belangrijkste behoeften van de mens dus wordt er in dat geval niet snel afgesloten. Een waterbedrijf moet zich dan ook zoveel mogelijk inspannen om te voorkomen dat water wordt afgesloten. Zij moeten consumenten wijzen op een schuldhulpverleningstraject.

Heeft u te maken met betalingsproblemen dan kunt u zich wenden tot de WNSP om een voorlopige voorziening aan te vragen.

7.7/10 - (4 stemmen)